header logo

Ksiądz Proboszcz

Proboszczem naszej Parafii jest Ksiądz kan. Jacek Piszczek.

Wyświęcony 18 maja 1991 roku (rocznik Świętego Rafała Kalinowskiego). Od 1991 roku do 1995 roku w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kasince Małej. W latach 1995 - 1999 wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie - znany kościół Arka Pana w Nowej Hucie. Od roku 1999 wikariusz parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie. W roku 2009 przeniesiony do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zakopanem-Chramcówkach. W lipcu 2011 roku objął posługę proboszcza w naszej Parafii.

Wikariusz

Od 21.06.2018 r. do pełnienia posługi w Parafii został skierowany ks. Krzysztof Jobda.

 

Poprzednim proboszczem Parafii Św. Jacka był Ks. Krzysztof Kozioł.

 

Od 27.08.2016 r. wikariuszem w Parafii był ks. Maciej Marciniak, który pełnił tę funkcję do 24.12.2017 roku.

Poprzednio do pomocy w Parafii był skierowany Ksiądz kan. dr Marek Kościelniak.