header logo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Chrztu Pańskiego - 13 stycznia 2019 r.

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego.

2. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy jest zamieszczony na specjalnej stronie internetowej.

3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest dostępna przy wyjściu z kaplicy.

6. Do Dzieła Pomocy Świętego O. Pio przekazaliśmy ofiary złożone przy kadzidełkach. To kwota 1052,07 złotych. Bóg zapłać.

 

Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom
życzymy wszelkiego błogosławieństwa
i opieki świętych patronów.