header logo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej - 10 kwietnia 2022 r.


1. Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego.

2. We wtorek okazja do spowiedzi przed świętami w godzinach 18:30 do 20:00.

3. W Wielki Czwartek w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10:00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych.

4. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18:00 - a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 22:00.

5. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 8:00 wznawiamy adorację. O godz. 15:00 droga krzyżowa i rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 18:00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do północy. Ofiary złożone przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

6. W Wielki Piątek młodzież naszej parafii zapraszamy na chwile modlitwy na godz. 9:30.

7. W Wielką Sobotę wznowienie adoracji o godz. 8:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny od 9:30 do 14:30 co pół godziny. Przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia.

8. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 18:00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kaplicą. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.

9. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

10. Serdeczne podziękowania dla Pań z naszej parafii za gruntowne posprzątanie naszej kaplicy przed świętami.

 

Wszystkim Parafianom, Gościom i Sympatykom
życzymy głębokich przeżyć nadchodzących dni
i wszelkich potrzebnych darów.